O Shikonu

Shi Kon Budokai je mezinárodní asociace bojových umění. Sdružuje kluby z několika evropských států, které se věnují různým druhům bojových umění – aikido, karate, tai chi, kung fu, shaolin kempo, iaido, jujitsu a dalším.

Hlavou mezinárodní asociace Shi Kon Budokai je Steve Rowe (Anglie). Steve se věnoval zejména karate stylu wado ryu, které studoval u japonského mistra Toru Takamizawy. V pozdějších letech se začal věnovat tai chi pod vedením Jamese Uglowa. Jeho prostřednictvím se stal žákem Ma Li Young, přímé následnice zakladatelů stylu Young. Steve Rowe mimo jiné praktikuje muso jikiden ryu Iaido u mistra Okimitsu Fuji a muso shinden ryu Iaido a jodo u Vica Cooka. V současnosti je držitelem 8. danu v karate, 3. danu v Iaido, 2. danu v jodo a 1.danu v jujitsu.

Mezinárodní asociaci Shikon Martial Arts založil Steve Rowe v roce 1998 a pojmenoval ji jeho instruktor iaido Okimitsu Fuji. Vytvořil unikátní kaligrafii, která dnes visí v doju Chatham Honbu. Shi Kon je překlad japonského výrazu pro duši bojovníka nebo také duch srdce samuraje. Krátce po založení se ke Stevovi přeidala řada špičkových trenérů a instrukotrů, zahrnující více jak stovku mistrů, držitelů technických stupňů od šestého danu výše z Norska, Dánska, Irska, Portugalska a České republiky.

Shi Kon Budokai Česká republika je občanské sdružení, jehož hlavním cílem je podpora a rozvoj bojových umění v České Republice a zahraničí. Založil ho v roce 1994 Ondřej Musil. Dalšími zakládajícími členy byli Josef Zvěřina, Martin Pohl a Viktor Vejvoda. Svaz přímo navázal na činnost Českého svazu Shaolin Kempo

Hlavním cílem bylo vytvořit organizaci, která by nabídla alternativu k stávajícímu uspořádání. Zároveň byla působností, která měla za cíl rozvoj a podporu různých druhů bojových umění – především karate, aikido, tai chi a shaolin kempo. Shi Kon Budokai se zároveň stal členem mezinárodní organizace Shi Kon Internationa a České unie bojových umění.

V současnosti jsou členy sdružení oddíly bojových umění z devíti krajů České republiky. Jeho hlavní cíl je naplňován systémem soutěží a seminářů pořaádaných po celém území republiky. Shi Kon Budokai se věnuje tréninku karate, aikida, saholin kempa a tai chi.

Předsedou svazu je Slavomír Svoboda, místopředsedy Martin Nožička a Robert Musil. Shi Kon Budokai Česká Republika je členem Shi Kon International, World Karate Confederation, Českého Svazu sportu pro všechny a České unie bojových umění.